19.1.2018

Energiansäästö teollisuudessa – kohtuu investoinnilla kiinni hyötyihin

Minkälainen investointi tuo energiansäästöjä teollisuuskohteessa? Nykyaikaisella sähkösaattojärjestelmällä voi säästää selvää rahaa. Artikkelissa tarkastelemme keinoja, joilla tuotantolaitoksen omistaja pääsee käsiksi energiansäästöihin.

Minkälainen investointi tuo energiansäästöjä teollisuuskohteessa? Nykyaikaisella sähkösaattojärjestelmällä hallitaan suuria määriä lämmityspiirejä, sähkölasku pienenee ja lämmityspiirien kunnonvalvonta helpottuu. Tämä edesauttaa ennakoivaa ylläpitoa ja säästää selvää rahaa.

Artikkelissa tarkastelemme keinoja, joilla tuotantolaitoksen omistaja pääsee käsiksi energiansäästöihin.

Avain energiansäästöön

Kun arvioidaan sähkölämmityshankkeen kokonaisinvestointia, lämmityssäätimet ovat verrattain pieni osa kustannuksia. Keskimäärin noin 15 %. Juuri säätimillä voidaan kuitenkin saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä, siksi niihin kannattaa kiinnittää huomiota. Suhteellisen pienin investoinnein päästään kiinni suurimpiin säästöihin.

"Saattolämmitysten ohjausjärjestelmä on avain energiansäästöihin."

Kapillaaritermostaatit ovat historiaa. Elektroniset termostaatit ovat hyviä, mutta parhaat edut saavutetaan vasta monikanavaisella saattolämmityksen ohjausjärjestelmällä.

"Kun lämmityskohteita on tuhansia, pienikin energiansäästö tuo merkittäviä euroja"

Saattolämmityksen ohjausjärjestelmällä energiankulutusta voidaan hallita ja säädellä. Lämpötilaa voidaan säätää automaattisesti kylminä kausina ja pitää energiankulutus minimissä lämpiminä kausina. Kun lämmityskohteita on tuhansia, pieninkin energiansäästö tarkoittaa merkittäviä euroja.


Nykyaikaisilla menetelmillä, kuten SkyTrace Teollisen internetin sovelluksella, päästään pureutumaan vielä tarkemmin energiansäästöihin. Pilvipohjainen sähkösaattojen valvontaohjelmisto kerää mittausdataa sähkölämmitysjärjestelmästä sekä tallentaa, analysoi ja tuottaa toiminnasta ennakoivan kunnossapitoraportin ja löytää ne saatot, joissa voi säästää energiaa.

Ennakointi tuo lisäsäästöjä

Ajantasainen tieto lämmityspiirien kunnosta on rahan arvoista. Esimerkiksi kuorma- ja vuotovirtamittauksen avulla prosessinomistaja voi seurata lämmityspiirien kuntoa ja ennakoida ongelmia. Korjaukset ja toimenpiteet osataan ajoittaa, ennen kuin mitään kriittistä tapahtuu. Huolto on siis ennakoivaa. Näin säästetään kustannuksia ja vältetään yllättäviä huoltokatkoja.

"Ylläpitokustannuksista voi säästää jopa 50 prosenttia"

Ennalta ehkäisevä huolto voi vähentää ylläpitokustannuksia jopa 50 prosenttia verrattuna termostaattiratkaisuihin, jotka edellyttävät säännöllisiä huoltokäyntejä prosessialueelle. Lisäksi hyvä ylläpito voi estää tuotantokatkot, jotka ovat aina kalliita.

Miksi höyrylämmitys tulee kalliiksi?

Sähkölämmitys on nykyään yleisin tapa pitää teollisuusprosessit oikeassa toimintalämmössä. Tuotantoprosessien uudistuessa teollisuus on siirtymässä sähkölämmitykseen maailmanlaajuisesti. Höyryä pidetään vanhana tapana lämmittää ja sähköllä onkin siihen verrattuna monia käyttöetuja.

Joskus höyryä voi olla saatavilla valmistusprosessin sivutuotteena ja se on siten edullinen lämmönlähde. Vaikka höyryä voidaan pitää "ilmaisena", sen käyttöön liittyy haasteita, jotka nostavat kustannuksia. Höyryn saattoputkisto on kallis ja vaikea asentaa. Saattoputkiston muutostyöt ja ylläpito ovat haastavia ja kaikissa työvaiheissa tarvitaan erikoistyökaluja.

Sähkölämmitys on investointina edullisempi höyryyn verrattuna. Sen asennus on helppoa ja voidaan suorittaa sähköasentajan normaaleilla työkaluilla. Ero sähkökaapelin vedon ja korkeapaineisen putkiston asentamisen välillä on merkittävä.

"Höyrysaattoputkiston muutostyöt ja ylläpito ovat haastavia eikä lämmitystä voi säätää tarkasti"

Sähkölämmitys nostaa säädettävyyden ja ylläpidon paljon paremmalle tasolle kuin höyryllä voidaan saavuttaa. Tarkan lämmitystehon ohjaaminen oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan on mahdollista. Sähkö maksaa, mutta modernin saattolämmityksen ohjausjärjestelmän avulla voidaan energiankulutusta hallita tarkasti.

Lämpötilaa voidaan säätää automaattisesti sääolojen mukaan. Tarvittaessa piiri voidaan sammuttaa tai lämpötilaa alentaa, esimerkisi jos automaatiojärjestelmä havaitsee virtausta putkessa, säiliön nestetaso laskee, jos prosessi pysäytetään kunnossapitoa varten tai kun parhaillaan käsitellään materiaaleja, jotka vaativat normaalia alemman lämpötilan.

Seuraava askel kohti säästöjä

Kiinnostuitko? Nämä ovat vain muutamia arvokkaita periaatteita teollisuuden sähkölämmityksistä. Ota yhteyttä Planrayn asiantuntijoihin ja ryhdytään uudistamaan lämmitysjärjestelmäänne tänään, koska saatavilla on enemmänkin hyötyjä kuin tässä esitetyt. Jokainen ehkäisty tuotantokatkos, ehkäisty prosessihäiriö, säästetty kilowattitunti, jokainen säästynyt huollon työtunti on askel eteenpäin. Miksi et ottaisi sitä nyt?

Ota yhteyttä Planray Chatissa tai sähköpostitse.

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

Vapaasti varastossamme jos ei muuta mainita.
EXW if not noted otherwise.

Ostoskoriin käytetyt lahjakortit