15.6.2018

Mitä LNG-nestekaasu vaatii terminaalin lämmitykseltä?

LNG-tankkistandardi asettaa saattolämmitykselle omat erityisvaatimuksensa. Pohjoismaiden suurin tuontiterminaali otti käyttöön Planrayn SkyTrace -järjestelmän.

Maakaasua jäähdyttämällä saadaan 600 kertaa tiiviimpää LNG-nestekaasua. Liquified natural gas - LNG vaatii erityisosaamista. Säilytystankkien pitää olla hyvin eristettyjä ja lämmitettyjä, jotta -162 asteinen LNG ei jäädytä perustuksia.

Case Tornion LNG-terminaali - Saattolämmityksen erityispiirteitä

-Lämmittäminen on erityisen tärkeä prosessi LNG-kaasun käsittelyssä, vanhempi vastaava projekti-insinööri Bo Nortamo Wärtsilästä korostaa. Wärtsilä toteutti Torniossa LNG-terminaalin kokonaisprojektin.

Maakaasusta saadaan nestemäistä jäähdyttämällä se -162 celsiusasteiseksi, jolloin sitä voidaan kuljettaa ja säilyttää ilman siirtoputkia ja pumppuasemia. Nesteyttämällä kaasu tiivistyy 600-kertaisesti.

-Voidaan ajatella, että yhden LNG-laivan sisältöä kuljettamaan tarvittaisiin 600 tavallista kaasulaivaa.

"Nestemäisen kaasun säilytyksessä on tärkeää, että lämpötila pysyy vakaana."

Kun LNG-tankkien sisältö on hyytävän kylmää, tankkien pitää olla hyvin eristettyjä ja niiden perustuksia pitää lämmittää. LNG-tankkistandardien mukaisesti varmistetaan, että lämpötila pysyy vakaana. Jos nesteytettyä kaasua pääsee ilmakehään, se höyrystyy välittömästi jääkylmäksi kaasuksi, joka aiheuttaa vakavien palovammojen kaltaisia paleltumia.

Nortamo kertoo, että Torniossa tankin lämmityskaapelityyppi vaihtui projektin aikana. Ratkaisu vaihtuneen kaapelin aiheuttamaan tilanteeseen löydettiin yhdessä sähkösaattojärjestelmän toimittaneen Planrayn kanssa.

-Saimme erittäin hyvää palvelua Planrayn puolelta.

Asia ratkaistiin PlanControl-puolijohdesäätimillä, joilla voidaan säätää piirikohtaisesti lämmitystehoa. Käyttöönottovaiheessa huomattiin, että sulakkeet eivät pysyneet päällä johtuen uusien lämmityskaapeleiden suuremmasta tehosta. Käytössä olevan SkyTrace-ohjelman tallentamista mittaustiedoista tarkistettiin lämmityspiirin teho sulakkeen laukeamishetkellä.

Puolijohtimilla laskettiin tehoa, ja otettiin käyttöön pehmokäynnistystoiminto, jolloin pystyttiin käyttämään olemassa olevia osia ja laitteita. LNG-terminaalin mekaaninen toteutus valmistui viime elokuussa Torniossa aikataulun mukaisesti. Kun LNG-terminaali ja varastosäiliö otetaan käyttöön, se on Pohjoismaiden suurin tuontiterminaali.

Jos kohteeseen olisi valittu muita kuin puolijohdesäätimiä, lämmityksen säätö ei olisi onnistunut, ilman keskuksen ja kaapelointien muuttamista suuremmille virroille.

Kuva: Wärtsilä

Vaativia teollisuuskohteita
Tornio Manga LNG terminal 18 August 2017_.jpg;jsessionid=1ggrwzx9wbrjvcqbqe7jpnle4

Planrayn tuotteilla voidaan tehdä monenlaisia erikoisratkaisuja. Wärtsilällä oli tällaisia erityistoivomuksia, koska LNG-terminaalit ovat erityisen vaativia teollisuuskohteita. Planray on jo pitkältä ajalta tuttu yritys Wärtsilälle, joka on ostanut sen tuotteita esimerkiksi voimalaitoksiinsa.

Nortamo kuvaa yhteistyötä Planrayn kanssa erittäin positiiviseksi.

LNG-standardi vaatii tuplavarmistuksen

Yksi nestemäisen kaasun tuoma erityisvaatimus on lämmityksen tuplavarmistus. Standardissa vaaditaan, että LNG-tankissa on lämmitykselle 100% varmistus. Tämä tarkoittaa, että lämmityksessä pitää olla kaksi vaihtoehtoista lämmityspiiriä. Jos lämmitys menee jostain syystä pois päältä, varapiirin pitää pystyä vastaamaan lämmityksestä sataprosenttisesti.

Yhteinen ratkaisu tähän tarpeeseen kehitettiin Planrayn kanssa. Kohteessa on täysin toisistaan riippumattomat lämmityspiirit, jotta vastataan standardin vaatimuksiin. Lämmitys vaihdetaan määrävälein ja vikatilanteissa piirien kesken automaattisesti.

Tuplavarmistus ei liity ainoastaan tankin sähkösaattoihin. Esimerkiksi LNG-terminaalin kaltaisessa kohteessa palovesiputkien toiminta on varmistettava. Tornion terminaalin palovesiputkien sulanapitoon toteutettiin myös tuplavarmistus Planrayn ratkaisulla.

Eristyksen tärkeys -162 asteisen nestekaasun kanssa


Kylmän LNG-kaasun erityispiirre on, että valtava lämpötilaero ilman kanssa pyrkii muodostamaan routaa tankin pintaan ulkopuolelle. Roudan estämiseksi tankkien vaippaa ja pohjaa lämmitetään.

Säilytystankki on toki hyvin eristetty varsinkin pohjasta. Mutta ikään kuin lisäeristeeksi tankin alla on sähkökaapeleita. Tämä toimii viimeisenä eristeenä, jottei kylmyys pääse karkaamaan tankista maan kautta. Eristys on tärkeässä roolissa, jotta prosessi pysyy vakaana ja käynnissä.

Haluatko lisätietoja LNG-terminaalien saattolämmityksen ja sulanapidon erityisratkaisuista? Ota yhteyttä PLANRAY CHATISSA tai sähköpostitse.
Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

Vapaasti varastossamme jos ei muuta mainita.
EXW if not noted otherwise.

Ostoskoriin käytetyt lahjakortit